ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยลูกค้า

ห่วงใย ใส่ใจกับความปลอดภัยของลูกค้า

จึงได้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ เมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ

  • มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน และสำนักงานขาย
  • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ
  • เจ้าหน้าที่ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการปฏิบัติงาน
  • รักษาระยะห่าง
  • ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
  • ลูกค้าสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อการเยี่ยมชมโครงการแบบส่วนตัว และลดการแออัด

บ้านชานไม้  ความสุขง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

02 147 5732-3 baanchanmai.th baanchanmai.th baanchanmai.th