มอบอาหารกลางวันโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 6 สค. 64 บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ มอบอาหาร …