บ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Baan Chanmai Property Co.,Ltd.บริษัทบ้านชานไม้
เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ โดยยึดหลักความเรียบง่ายในการออกแบบทั้งภายใน ภายนอก
ซึ่งแนวคิดดังกล่าว…  ต้องใช้งานได้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ของผู้อยู่อาศัย เพราะทุกพื้นที่ล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน
บ้าน… จึงเป็นสถานที่ ที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว   พร้อมกับสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบที่ความสวยงามน่าอยู่อาศัย  และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

จึงนำประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผ่านมา หลอมรวมให้เกิดแนวคิดดังกล่าว เพื่อทำให้  “บ้าน”  เป็นที่สร้างความรัก  ความอบอุ่นในครอบครัว
และตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่แท้จริง

 

ปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล
กรรมการผู้จัดการ