มอบอาหารกลางวันโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 6 สค. 64 บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้
มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี

บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดส่งมอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ โควิด 19 ของบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่โรงพยาบาลราชวิถีผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกับลูกบ้านโครงการบ้านชานไม้ , โครงการบ้านชานไม้ เดอะทาวน์ ทุกครอบครัวพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

บ้านชานไม้ ความสุขง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

02 147 5732-3 baanchanmai.th baanchanmai.th baanchanmai.th