fbpx

มอบอาหารกลางวันโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 6 สค. 64 บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี

บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส่งมอบอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ โควิด 19 ของบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่โรงพยาบาลราชวิถี
ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมกับลูกบ้านโครงการบ้านชานไม้ , โครงการบ้านชานไม้ เดอะทาวน์ ทุกครอบครัว
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

บ้านชานไม้ ความสุขง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

ย้อนกลับ มอบห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือชาวปทุมธานี ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ถัดไป บ้านพร้อมอยู่...ราคาพิเศษ