มอบห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือชาวปทุมธานี ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการบ้านชานไม้ ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือชาวปทุมธานี ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 4 ห้อง จากนายปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล บริษัทบ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อช่วยเหลือชาวปทุมธานี ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งประชาชนบางรายไม่มีห้องน้ำใช้ ต้องไปอาศัยห้องน้ำของเพื่อนบ้าน โดยมอบให้ประชาชนในอำเภอคลองหลวง และอำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมรับมอบ #ความสุขง่ายๆไม่ซับซ้อน #บ้านชานไม้พร็อพเพอร์ตี้

บ้านชานไม้ ความสุขง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

02 147 5732-3 baanchanmai.th baanchanmai.th baanchanmai.th