บ้านชานไม้ คลองสอง คลองหลวง

STAY HOME STAY SAFE – อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน โครงการบ้านชานไม้ ตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการฯ ในวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา จึงจัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 จากบริษัท อาร์คีลอน คอร์ป จำกัด ( NCS : Natural Cleaning System ) ณ บริเวณสำนักงานขาย , บ้านตัวอย่าง และบ้านพักอาศัยของลูกบ้านในโครงการ

บ้านชานไม้ ความสุขง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

02 147 5732-3 baanchanmai.th baanchanmai.th baanchanmai.th