เปิดขายโครงการใหม่ 7-8 พ.ค. บ้านชานไม้ รังสิต คลองสาม

วันที่ 7-8 พ.ค. 2565

บรรยากาศการเปิดขายโครงการใหม่ บ้านชานไม้ รังสิต คลองสาม