ติดต่อเรา บ้านชานไม้

ติดต่อสอบถาม

บ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้

บริษัท บ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
34/10 ซอยวิภาวดี รังสิต 47 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

02 147 5732-3
baanchanmai.th baanchanmai.th
baanchanmai.th

บ้านชานไม้ พร็อพเพอร์ตี้

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ โดยยึดหลักความเรียบง่ายในการออกแบบทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ต้องใช้งานได้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ของผู้อยู่อาศัย เพราะทุกพื้นที่ล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน

บ้าน… จึงเป็นสถานที่ ที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว พร้อมกับสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบที่ความสวยงามน่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

จึงนำประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผ่านมา หลอมรวมให้เกิดแนวคิดดังกล่าว เพื่อทำให้ “บ้าน” เป็นที่สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
และตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่แท้จริง

สอบถามข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์ม