Slide

OUR PROJECT


    • ATTA BAANCHANMAI
    • BAANCHANMAI KLONG3
    • THE TOWN

RECENT NEWS


เหตุผลที่เลือกซื้อบ้านกับเรา


บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ โดยยึดหลักความเรียบง่ายในการออกแบบทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ต้องใช้งานได้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ของผู้อยู่อาศัย เพราะทุกพื้นที่ล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน

บ้าน… จึงเป็นสถานที่ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว พร้อมกับสร้างสรรค์รูปแบบที่ความสวยงามน่าอยู่อาศัย และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

จึงนำประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ผ่านมา หลอมรวมให้เกิดแนวคิดดังกล่าว เพื่อทำให้ “บ้าน” เป็นที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
และตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่แท้จริง

ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาแนวคิดการทำโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว

เลือกใช้วัสดุคุณภาพ

วัสดุสำหรับโครงสร้างบ้านจึงเป็นอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อเลือกได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน รวมไปถึงวัสดุต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของตัวบ้าน  ต้องเหมาะสมและสวยงาม เพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ไม่ต้องคอยแก้ปัญหาจุกจิกในอนาคต

งานก่อสร้างมาตรฐาน

งานช่างฝีมือของการก่อสร้าง ซึ่งสำคัญต่อการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยไม่น้อย เราจึงเลือกสรรช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ เพื่อให้งานออกมาสวยงาม และมีคุณภาพ

© Copyright 2024 Baanchanmai Company Limited